Ventilatsioon

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel. Ventilatsiooni kasutatakse siseruumides selleks, et ruumis oleks puhas ja värske õhk, hoides samas sissepuhketemperatuuri aastaringselt 20-22ºC vahel. Ventilatsioon puhastab õhu liigsest tolmust ning hoiab õhuhulgad reguleeritavad iga ruumi jaoks eraldi. Ventilatsiooni puudumisel ruumis tõuseb süsihappegaasi (CO2) sisaldus üle normi, mis aga muudab inimese laisaks ja väsinuks. Lisaks on vaja korralikult ventileerida niisked ruumid, et liigne niiskus ei rikuks ära ruume ega kahjustaks tervist. Nõuetekohase ventilatsiooni puudumisel võivad tekkida majakonstruktsioonidesse hallitusseened ja muud organismid, mis võivad muuta maja elamiskõlbmatuks. Loomulik ventilatsioon toimub vastavalt välisõhu ja ruumide siseõhu erinevusest. Seejuures toimub välisõhu sisenemine ruumidesse aknapragude ja teiste avauste kaudu, mis esinevad tavaliselt ehituslikel kontsruktsioonidel. Loomulikku ventilatsiooni ei saa juhtida. Kui talvistes tingimustes töötab see “süsteem” isegi liiga hästi, siis suvel jällegi kuumade ilmadega võib see tsirkulatsioon muuta oma suunda vastupidiseks, ehk siis tegelikkuses tekib vastupidine efekt, kus ruumidesse tuleb mitte just kõige puhtam ja värskem õhk. Normaalne õhuvahetus ruumides – see on täielik õhuvahetus iga tunni tagant.

Optimaalsed ventilatsioonilahendused meilt
raigo@favel.ee